Θεραπευτικό παιχνίδι (Κατασκευές, παιχνίδια ρόλων κ.α.)

Μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες (χειροτεχνίες και κατασκευές, δημιουργώντας με τον πηλό και τις επιτραπέζιες δραστηριότητες) δημιουργούμε μαζί με το παιδί, ενθαρρύνοντάς το και φυσικά επιβραβεύοντάς το. Στα πλαίσια παιχνιδιού και πάντα υπολογίζοντας την λειτουργικότητα του παιδιού κάνουμε κολάζ και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες, βρίσκοντας φωτογραφίες που απεικονίζουν σύνθετα συναισθήματα. Πάντα στα πλαίσια παιχνιδιού, με ιστορίες, κάνουμε παιχνίδι ρόλων. Ενισχύουμε το παιδί να εκφράζει με αποδεκτούς τρόπους τα συναισθήματά του. Δίνουμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων του.

Scroll to Top