Τέχνες και εικαστικά

Με τη ζωγραφική και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες το παιδί βελτιώνει τη λεπτή κινητική του δεξιότητα, αυξάνει την παρατηρητικότητα και τη δημιουργικότητα του, συγκεντρώνεται και αναπτύσσει τις αισθήσεις του.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και μέσα από αυτό κατανοούν τις διαφορές τους. Εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που με άλλο τρόπο δε θα μπορούσαν.

Η καλλιτεχνική διαδικασία μπορεί να συμβάλει άμεσα στην συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι μέσο για επικοινωνία, κατανόηση και αρωγός για βελτίωση της αυτοεκτίμησης αλλά και της αποδοχής των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Οφέλη:

  • Βελτίωση λεπτής κινητικότητας
  • Έκφραση ιδεών και συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη της αντίληψης  και των αισθήσεων
  • Κατανόηση δύσκολων εννοιών
  • Ενίσχυση γνωστικής ανάπτυξης, προσοχής και συγκέντρωσης
  • Διέγερση της φαντασίας και της σκέψης των παιδιών
Scroll to Top