Συναισθηματική αγωγή

Στα πλαίσια των ομαδικών δραστηριοτήτων το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης συνδυάζεται με δραστηριότητες που αφορούν την εκμάθηση, κατανόηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τη καθολική συναισθηματική φύση. Συγκεκριμένα, μέσα από την, κοινωνικού χαρακτήρα, δραστηριότητα συναισθηματικής αγωγής τα παιδιά μαθαίνουν να αφουγκράζονται το φάσμα των συναισθημάτων της αγάπης, της υπομονής, του θυμού, της λύπης και πολλών ακόμα μέσα από κοινωνικές ιστορίες, αστικά παραμύθια που διεγείρουν τη φαντασία, τραγούδια που τους ωθούν στην ευαισθητοποίηση μέσω ακουσμάτων καθώς και μέσω προσωπικών τους κατασκευών στις οποίες, καταβάλλοντας τον οβολό τους, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ερχόμενοι ολοένα και πιο κοντά στην κατανόηση των συναισθημάτων μέσω της δημιουργίας.

Scroll to Top