Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και φυσική συνέχεια της ανθρώπινης ανάπτυξης, αποσκοπεί στην ενδελεχή διερεύνηση και μετάδοση όλων αυτών των πληροφοριών στα παιδιά, για θέματα που αφορούν τη σωματική ανάπτυξη (φυσιολογία, ανατομία, σεξουαλική λειτουργία), την ταυτότητα του φύλου, τις διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις, δεξιότητες υγείας, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ζητήματα σεξουαλικότητας στην εφηβεία και διαχείριση. Στόχος είναι η ενημέρωση, πρόληψη και ο περιορισμός συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς μέσω της σεξουαλικής αγωγής τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται και να τηρούν τα προσωπικά τους όρια και να αξιολογούν αντίστοιχα, τις προθέσεις των ενηλίκων. Έτσι, και στις συνεδρίες της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης γίνεται εκτενής αναφορά στην προστασία του εαυτού, στην προστασία σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η σεξουαλική, σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.

Scroll to Top