Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Τα παιδιά εξελίσσονται διαρκώς γι’ αυτό και η συμβολή μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπτύσσονται με τον κατάλληλο τρόπο γι’ αυτά. Στην «Επιλογή» δημιουργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αναπτύσσουμε μια υγιή θεραπευτική σχέση με ενδιαφέρον και σεβασμό.

Στόχος μας είναι η παρέμβαση σε:

  • Προβλήματα συμπεριφοράς
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και λανθασμένη εικόνα εαυτού
  • Άγχος
  • Φόβος και εμμονές που απορρέουν από αυτόν
  • Συναισθηματική ανωριμότητα και ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση

Στις συνεδρίες σε παιδιά με  Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στόχος μας είναι :

  • Η ενίσχυση της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Η ενίσχυση της αντίληψης, μνήμης και προσοχής
  • Η ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων
Scroll to Top