Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν θέματα ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής, όπως άγχος, επιθετικότητα, φοβίες, τικς, διαταραχές ύπνου, νυχτερινή ενούρηση , εγκόπριση, δυσκολίες διατροφής, προβλήματα αυτοεικόνας ή συμπεριφοράς, διαταραχές στο λόγο , στη συγκέντρωση ή στη μάθηση, προβλήματα ενδοοικογενειακών σχέσεων , δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, κά.

Οι συναντήσεις γίνονται κυρίως μία φορά την εβδομάδα με την ψυχολόγο του κέντρου σε ατομικό επίπεδο ή με τους γονείς, ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπείας .

Η θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά γίνεται κυρίως μέσω του παιχνιδιού (συμβολικό, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση) , της ζωγραφικής ή άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη λεκτική ή μη επικοινωνία με το θεραπευτή και κατά συνέπεια στην έκφραση των συναισθημάτων τους , επιτρέποντας έτσι τη θεραπευτική παρέμβαση . Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά νιώθουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια προς το θεραπευτή, κατανοούν αυτά που νιώθουν, βρίσκουν λύσεις, τροποποιούν τη συμπεριφορά τους και προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους.

Η ψυχολογική υποστήριξη σε εφήβους πραγματοποιείται κυρίως μέσω συζητήσεων αλλά και άλλων υποστηρικτικών τεχνικών, όπως το παιχνίδι, με στόχο αρχικά την έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων τους και στη συνέχεια την αντιμετώπιση και αναζήτηση λύσεων σε θέματα που τους απασχολούν.

Πολλές φορές είναι αναγκαίο να γίνεται ταυτόχρονα με τη ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και συμβουλευτική γονέων/οικογένειας, προκειμένου να υπάρχει συνολική στήριξη του παιδιού.

Scroll to Top