Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Τα παιδιά εξελίσσονται διαρκώς γι’ αυτό και η συμβολή μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπτύσσονται με τον κατάλληλο τρόπο γι’ αυτά. Υπάρχει πλήθος παραγόντων που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους και να κρίνει σκόπιμη τη βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι αισθητηριακοί, όπως ο αυτισμός, ψυχοσυναισθηματικοί αλλά και κοινωνικοί. Επίσης, οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται στους επιβαρυντικούς παράγοντες της ομαλής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.

Όσον αφορά την εφηβεία, αυτή αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο στην εξέλιξη του ατόμου προς την ενηλικίωση. Στο στάδιο αυτό το άτομο βιώνει ποικίλες αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής του. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι σωματικές, με την έναρξη της ήβης, κοινωνικές και να εντοπίζονται στις διαπροσωπικές επαφές του ατόμου είτε με άτομα του ίδιου είτε με άτομα διαφορετικού φύλου αλλά και συναισθηματικές, που απορρέουν από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο έφηβος μεταβαίνοντας από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Επομένως, ένας έφηβος απευθύνεται σε επαγγελματία ψυχικής υγείας με συνήθη αιτήματα:

  • τη διαχείριση συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών
  • τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς (επιθετική, εναντιωματική συμπεριφορά).

Η δημιουργία καλής θεραπευτικής σχέσης είναι πρώτιστο μέλημα ενός ψυχολόγου. Με τον όρο καλή θεραπευτική σχέση αναφερόμαστε στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής, προκειμένου ο θεραπευόμενος να εξελιχθεί και να ωφεληθεί.

Στην « Επιλογή» απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους που έχουν τη διάγνωση της Διαταραχής αυτιστικού φάσματος. Στόχος των συνεδριών με τα παιδιά είναι:

  • η ενίσχυση της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • η ενίσχυση της αντίληψης, μνήμης και προσοχής
  • η ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
  • η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους