Γυμναστική – Ειδική Φυσική Αγωγή

Η ειδική φυσική αγωγή αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο ως προς τη διοχέτευση ενέργειας σε ποιοτικά ερεθίσματα, που προάγουν εν συνόλω την υγεία και την ευρωστία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην σωματογνωσία, την ισορροπία, τον προσανατολισμό,  την πλευρίωση/ αμφιπλευρικότητα, που αποτελούν όχι μόνο τη βάση για τη περαιτέρω εκπαίδευση τους , αλλά και θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της αυτονομίας και εν τέλει στην αναβάθμιση ποιότητας της ζωής τους.

 

Scroll to Top