Προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα (ειδική γυμναστική)

Στο μάθημα της φυσικής αγωγής υπάρχει αυστηρή και καλή διοργάνωση, δημιουργώντας παιχνίδια που στοχεύουν στην βελτίωση των ατομικών επιδόσεων  και των κινητικών προτύπων. Χρησιμοποιούμε χειροπιαστά προσωπικά κίνητρα, προκειμένου να διδάξουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει, αλλά και να βελτιώσουμε την συμμετοχή του παιδιού. Ελέγχουμε και προσδιορίζουμε σε καθημερινή βάση τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών. Γνώμονας μας είναι η βελτίωση των βιολογικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και νοητικών χαρακτηριστικών. Επίσης, ασχολούμαστε με την σωστή συμπεριφορά, εφαρμόζοντας κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, όπου προσφέρουν κατάλληλη διδασκαλία φυσικής αγωγής στα παιδιά.