Πρόγραμμα ανάπτυξης Γνωστικών Δεξιοτήτων

Με το Πρόγραμμα ανάπτυξης Γνωστικών Δεξιοτήτων και μέσα από δραστηριότητες όπως παζλ και παιχνίδια μνήμης, τα παιδιά ενισχύουν την διατήρηση της προσοχής τους και αναπτύσσουν  τη λεπτή κινητικότητα και την οπτική τους μνήμη. Επιπλέον καλλιεργείται στο παιδί η δεξιότητα του χρονικού προσανατολισμού .Μέσω του παιχνιδιού μπορούμε να το βοηθήσουμε να κατανοήσει έννοιες όπως : πριν-τώρα-μετά ή πρωί-μεσημέρι-απόγευμα-βράδυ βιωματικά και χρησιμοποιώντας οπτικά βοηθήματα με πολλαπλά οφέλη όπως την  ενίσχυση εργαζόμενης μνήμης  την ενίσχυση εκτελεστικών λειτουργιών και την εξάσκηση στην συνδυαστική μνήμη

Scroll to Top