Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης και ατομικής υγιεινής)

Οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής στοχεύουν στη μέγιστη ανεξαρτητοποίηση και αυτονόμηση του ατόμου μέσα από τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης  όπως η προσωπική υγιεινή, η ένδυση, η τακτοποίηση προσωπικού χώρου, η διαχείριση χρημάτων, κ.λ.π.  

.

Scroll to Top