Κίνηση και χορός

Επιδιώκουμε τη συνεργασία, την επικοινωνία και ενισχύουμε την αμοιβαία αλληλεπίδραση και συνεργατικότητα. Μέσω του χορού και της κινητικής έκφρασης βελτιώνουμε την φυσική μας κατάσταση καθώς και τις σχέσιες των παιδιών μεταξύ τους. Η διαμόρφωση του χώρου και η επιλογή κατάλληλης μουσικής και χορού είναι πολύ σημαντική καθώς βασικός στόχος όλων μας είναι τα παιδιά να μην εκδηλώνουν άγχος και δυσφορία.

Scroll to Top