Ορθοσωμία/Εργονομία

Ορθοσωμία είναι η επιστήμη της ανάπτυξης και του συντονισμού όλων των μερών του σώματος μέσω των φυσικών κινήσεων. Σκοπός επομένως της δραστηριότητας της ορθοσωμίας /εργονομίας είναι η ένταξη των παιδιών σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των λειτουργικών κινητικών προτύπων και η «ανακάλυψη» του σώματός τους (σωματογνωσία) με ειδικές ασκήσεις και δραστηριότητες .

Scroll to Top