Μουσική έκφραση

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μουσική αποτελεί κίνητρο για το παιδί και τον έφηβο. Βοηθά στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Μέσα από μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους ήχους και γνωρίζουν από κοντά τα διάφορα μουσικά όργανα. Με αυτόν τον τρόπο η μουσική χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οι δυνατότητες εκπαίδευσης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι απεριόριστες και η μουσική αποτελεί ισχυρό ενισχυτικό παράγοντα στην επίτευξη στόχων σε όλους τους θεραπευτικούς τομείς και ιδιαίτερα στη διατήρηση του αυτοελέγχου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικοακουστικού συντονισμού. Ταυτόχρονα η μουσική αποτελεί τρόπο χαλάρωσης, διασκέδασης, ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας.

Scroll to Top