Μουσικοκινητικές –Ψυχοκινητικές δραστηριότητες

Μέσω των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων βοηθάμε τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτονομία τους και όλες τις ικανότητες τους. Οι κινητικές και κοινωνικές εμπειρίες που προσφέρονται παίζοντας μέσα στην ομάδα λειτουργούν ευεργετικά στο να μάθει το παιδί να αυτενεργεί και να υιοθετεί πρακτικές για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του. Επίσης βοηθούν το παιδί να συνειδητοποιήσει το ίδιο του το σώμα, το χώρο και το χρόνο, αβίαστα, μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια ισορροπίας και προσανατολισμού, αντίδρασης και ρυθμού. Μέσω των μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων το παιδί θα μπορέσει να αναπτύξει την ρυθμική του αντίληψη, την δημιουργική του έκφραση και αυτοπειθαρχία. Επιπλέον μέσα από την αίσθηση του ρυθμού και της κίνησης θα κατανοήσει τα διάφορα μέρη του σώματος του αποκτώντας τον έλεγχο των µυών του και θέτοντας τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή του.

Scroll to Top