Λογοθεραπεία

 • Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης/κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Μελετά τα προβλήματα του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου με σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, πρόγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου.

  Ο ρόλος των Λογοθεραπευτών μας είναι η ενημέρωση η αξιολόγηση και η παρέμβαση μέσω ατομικών συνεδριών με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας.

  Η λογοθεραπεία εφαρμόζεται στις παρακάτω δυσκολίες του λόγου και της ομιλίας παιδιών και ενηλίκων:

  – Διαταραχές άρθρωσης 

  – Καθυστέρηση Λόγου

  – Διαταραχές φωνολογικής ανάπτυξης

  – Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I)

  – Εξελικτικές Αναπτυξιακές Διαταραχές (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομα)/ Πραγματολογικές Διαταραχές

  – Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)

  – Νευρογενείς Διαταρχες, Δυσπραξία,

  – Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

  – Διαταραχές Σίτισης / Κατάποσης

  – Βαρηκοΐα

  – Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες (Σχιστίες)

  – Διαταραχές Φωνής

   

Scroll to Top