Κυκλοφοριακή Αγωγή

Στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, πραγματοποιείται η μεταφορά των παιδιών από και προς τους χώρους αναψυχής πεζή ή κάνοντας χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Βασικός σκοπός της κυκλοφοριακής αγωγής είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, ώστε τα Άτομα με Αναπηρία να μετακινούνται αυτόνομα. Ζώντας σε μια μεγαλούπολη, η δημιουργία «κυκλοφοριακής συνείδησης» σε θέματα οδικής παιδείας και ασφάλειας καθίσταται ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Στόχος της κυκλοφοριακής αγωγής είναι η εκμάθηση των βασικότερων σημείων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

  • Φωτεινοί σηματοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • Σήματα διάσωσης
  • Σήματα προειδοποίησης
  • Σήματα εμποδίων
  • Σήματα πυροσβεστικού υλικού
  • Σήματα απαγόρευσης
  • Είδη δρόμων και διασταυρώσεων
Scroll to Top