Ποιοι Είμαστε

Η ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. λειτουργεί δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρο Ειδικών Θεραπειών που εδρεύουν στη Νέα Φιλαδέλφεια (Πρεβέζης, 3), ενώ λειτουργεί και παράρτημα στη Νέα Ιωνία(Λεωφόρος Ηρακλείου, 269).

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με ειδικές ανάγκες απαρτίζονται από έμπειρο θεραπευτικό προσωπικό που αφορά τα ομαδικά προγράμματα, όπως Μουσικοί, Γυμναστές ειδικής αγωγής, Ψυχολόγοι, Θεατρολόγοι κ.α..

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται προγράμματα αυτονομίας, με έμφαση στη διαχείριση χρόνου & χρήματος, εκπαιδευτική κουζίνα, κυκλοφοριακή αγωγή, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο μετέπειτα και σε πρακτικό(εξωτερικά προγράμματα).

Ένας από τους κύριους στόχους των ομαδικών προγραμμάτων είναι η αλληλεπίδραση των ωφελούμενων με τα μέλη της ομάδας και τους θεραπευτές και εν τέλει την υγιή κοινωνικοποίηση τους. 

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο θεραπευτικό προσωπικό που στοχεύει μέσα από τα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπειών, την κάλυψη αναγκών Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Γονέων.

Τέλος, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, οι θεραπευτές του κέντρου ειδικών θεραπειών εποπτεύουν τη πρόοδο των ωφελούμενων, όχι μόνον από την ατομική συνεδρία, αλλά και από τη συμμετοχή τους στα ομαδικά προγράμματα.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται κατόπιν αξιολόγησης της κάθε ομάδας γενικότερα και κάθε ωφελούμενου ειδικότερα, έτσι ώστε να υπάρχει εξατομίκευση ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εκάστοτε ωφελούμενου, όσο και τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων της εκάστοτε ομάδας.

Scroll to Top