ΜΕΛΗ Δ.Ε.

Πρόεδρος

Στυλιανός Καλαϊτζίδης

Ταμίας

Ελένη Γρηγοριάδου

Γραμματέας