Εξελικτικές Αναπτυξιακές Διαταραχές (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομα)/ Πραγματολογικές Διαταραχές

Τα παιδιά που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (κοινώς αυτισμό) εμφανίζουν:

  • δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, στην κοινωνική κατανόηση και συναλλαγή (π.χ. ανώριμη, ακατάλληλη και μονομερής κοινωνική αλληλεπίδραση, δυσκολίες στη σύναψη κοινωνικών δεσμών)
  • δυσκολίες στη συναισθηματική αμοιβαιότητα, απουσία ενσυναίσθησης
  • δυσκολίες στην επικοινωνία (π.χ. αργή ανάπτυξη του λόγου, φτωχή μη λεκτική επικοινωνία, απουσία βλεμματικής επαφής, αδυναμία να αρχίσουν ή να διατηρήσουν μια συζήτηση, χρήση επαναλαμβανόμενου και μη επικοινωνιακού λόγου)
  • περιορισμένο και επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων – προσήλωση σε συγκεκριμένα θέματα
  • αδέξιες, μη συντονισμένες κινήσεις και ιδιόμορφες στάσεις σώματος
  • αισθητηριακές δυσκολίες / αισθητηριακά ελλείμματα (π.χ. δεν δέχονται την σωματική επαφή, ορισμένα παιδία αντιδρούν με υπερβολικό τρόπο σε διάφορους ήχους/θορύβους/έντονες μυρωδιές κ.λπ.)

Αρκετά παιδιά που παρουσιάζουν ΔΑΔ αναπτύσσουν εξαιρετικές ικανότητες σε κάποιους τομείς (π.χ. ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά, φωτογραφική μνήμη). Τέλος, ένα ποσοστό παιδιών με ΔΑΔ μπορεί να εμφανίζει νοητική στέρηση ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες.

Ο λογοθεραπευτής μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ενός παιδιού με ΔΑΔ. Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τις αδυναμίες αλλά και τις δεξιότητες του παιδιού στην επικοινωνία και δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Βοηθά, λοιπόν, το παιδί να αναπτύξει τον επικοινωνιακό του λόγο (λεκτική αλλά και μη λεκτική επικοινωνία, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση του λόγου), τη γλωσσική κατανόηση και έκφραση προωθώντας την κοινωνική αλληλεπίδραση του παιδιού και τη δεξιότητα να μπορεί να αρχίσει και να διατηρήσει μια συζήτηση.

Συμπερασματικά, τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΑΔ είναι σημαντικό να ακολουθούν ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις δυσκολίες τους (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία – αισθητηριακή ολοκλήρωση, ψυχοπαιδαγωγικό, ειδικό παιδαγωγικό)

Scroll to Top