Εργοθεραπεία

Στην «ΕΠΙΛΟΓΗ» αντιμετωπίζουμε την επιστήμη της εργοθεραπείας από μία ολιστική σκοπιά, δρώντας ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά επίπεδα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των αισθητηριακών, των κινητικών, των νευρομυϊοσκελετικών, των γνωστικών και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων μας. Οι Εργοθεραπευτές μας σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης, το οποίο συμβαδίζει με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η θεραπεία δεν είναι ίδια για όλους και μπορεί να παρουσιάζει διάφορες ως προς τον τρόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Η πάθηση, η προσωπικότητα και ο βαθμός συνεργασίας του θεραπευόμενου και της οικογένειας, αποτελούν βασικές συνιστώσες για τον καθορισμό του χρόνου και της αποτελεσματικότητας της εργοθεραπευτικής διαδικασίας.

Scroll to Top