Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Στα πλαίσια του προγράμματος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης πραγματοποιούνται δραστηριότητες με παιγνιώδη μορφή, στις οποίες γίνεται η εκμάθηση των βασικών χτυπημάτων του αθλήματος και η ανάπτυξη θεμελιωδών κινητικών προτύπων. Αποτελεί μια διασκεδαστική φυσική δραστηριότητα, όπου μέσα από την εκτέλεση ασκήσεων στόχος είναι η βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού, της λεπτής κινητικότητας, η αύξηση της βλεμματικής επαφής και της συγκέντρωσης, η βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, αναπτύσσεται ο αυτοέλεγχος, η υπομονή και η επιμονή. Πιο συγκεκριμένα,  στα πλαίσια του μαθήματος περιλαμβάνονται ασκήσεις όπως σύλληψης μπάλας, κύλιση και ρίψη της μπάλας σε συγκεκριμμένο στόχο με τη χρήση ρακέτας, μεταφορά μπάλας με χρήση ρακέτας κ.α.

Scroll to Top