Δυσκολίες λόγου

  • Ποιες δυσκολίες λόγου αντιμετωπίζονται;

Η λογοθεραπεία εφαρμόζεται στις παρακάτω δυσκολίες του λόγου και της ομιλίας παιδιών και ενηλίκων:

Scroll to Top