Το Κέντρο μας

Στο Κέντρο Eιδικών Θεραπειών “ΕΠΙΛΟΓΗ” σκύβουμε πάνω από το παιδί με υπομονή και κατανόηση. Είναι για εμάς προσωπικό στοίχημα το κάθε παιδί να πάρει όσο το δυνατόν  περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη. Σκοπός και θέλησή μας είναι να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε όλη την οικογένεια.
Είναι πασιφανές ότι η βελτίωση της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων η αναβάθμιση του λόγου καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση  των μαθησιακών δυσκολιών ενός παιδιού θα βοηθήσει όλη την οικογένεια να μπει σ ένα νέο πιο παραγωγικό κύκλο.

Είναι βαθιά μας πεποίθηση πως δεν μπορούμε να δούμε το παιδί και το πρόβλημά του αποκομμένο από την οικογένεια. Με την οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία βλέπουμε πολύ συχνά ότι μικρές παρεμβάσεις και αλλαγές στο γονεϊκό σχήμα επιφέρουν θεαματική βελτίωση στο σύμπτωμα του παιδιού.

Η Διεπιστημονική Ομάδα

Η Διεπιστημονική Ομάδα του κέντρου , αποτελείται από ιατρό, θεραπευτές και παιδαγωγούς που κατέχουν  πολυετή πείρα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών προγραμμάτων για παιδιά , εφήβους και τις οικογένειές τους. Ειδικότερα, η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου στελεχώνεται από:

 • Παιδοψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ειδικούς παιδαγωγούς

Η Αξιολόγηση

Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο περιλαμβάνουν:

 • Παιδοψυχολογική Εκτίμηση
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αξιολόγηση Δυσλεξίας
 • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
 • Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Εκτός από το ιστορικό, την κλινική παρατήρηση και τα άτυπα ειδικά αξιολογητικά τεστ, το κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο με πλήθος εγκεκριμένων διαγνωστικών και αξιολογητικών εργαλείων, στα οποία κατέχουν πιστοποίηση και χορηγούν οι ειδικοί  κατά την αξιολογητική διαδικασία.

Το  Πρόγραμμα

Πριν την έναρξη εφαρμογής ενός προγράμματος, πραγματοποιείται Διεπιστημονική Ομάδα , όπου αναλύονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχουν χορηγηθεί πρωτύτερα στο παιδί και εντοπίζονται οι υπολλειπόμμενες δεξιότητές του αλλά και το μαθησιακό και αναπτυξιακό του προφίλ.

Πάνω στα δεδομένα αυτά, χτίζεται ο σχεδιασμός ενός Εξατομικευμένου Θεραπευτικού/ Αποκαταστασιακού προγράμματος που θα εφαρμοστεί στο παιδί και θέτονται οι πρώτοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι . Το ατομικό αυτό θεραπευτικό πλάνο επανεξετάζεται από την επιστημονική ομάδα , μετά από περίπου 1,5 μήνα , αξιολογείται η εφαρμογή του και γίνονται- αν κριθεί αναγκαίο- τροποποιήσεις.

Τότε, πραγματοποιείται και η 1η Συνάντηση Προόδου με τους γονείς, όπου και τους επεξηγούμε αναλυτικότερα τη διαδικασία και την εξέλιξη του προγράμματος, τους στόχους μας και θέτονται τα πρώτα χρονικά πλαίσια για τη διάρκεια του.

Πρωτεύουσα σημασία για εμάς, έχει η σταθερή συνεργασία με τους γονείς, η οποία επιδιώκεται τόσο μέσω της συστηματικής ενημέρωσης τους για την πρόοδο του παιδιού, όσο και της υποστήριξης και συμβουλευτικής της οικογένειας , από τους  ψυχολόγους του κέντρου.

Οι  Μέθοδοι

Η ομάδα μας προσεγγίζει το κάθε παιδί με ευαισθησία και υπευθυνότητα, προσφέροντάς του ένα πολύπλευρο ατομικό ή ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες του και τους προσωπικούς του ρυθμούς, συνεχώς εμπλουτιζόμενο με νέες μεθόδους θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης.

Οι θεραπευτές και οι παιδαγωγοί του κέντρου κατέχουν μετεκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση πολλαπλών μεθόδων παρέμβασης, όπως:

 • Τeacch
 • ABA- Lovaas
 • Sensory Integration (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση)
 • Social Stories
 • PECS
 • SIMATA
 • ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ
 • Playtherapy
 • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail προκειμένου να προγραμματίσουμε μια πρώτη δωρεάν συνάντηση γνωριμίας!

Scroll to Top