ΚΔΑΠ-ΑμεΑ

Τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ της ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. καθίσταται χώρος φαντασίας, ανάπτυξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, μέσα σε ένα άνετο, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα παιδιά που θα έρχονται σε αυτό να μπορούν να εξελιχθούν ως προσωπικότητες και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Στόχος είναι μέσα από τις κατάλληλες υποδομές, να βελτιωθεί σταδιακά η ποιότητα ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες και να οδηγηθούν βαθμιαία στην πληρέστερη κοινωνική τους ένταξη. Να νιώσουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας τόσο τα παιδιά όσο και οι οικογένειες τους. Με μεγάλη μας χαρά παραδίδουμε σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, το καινούργιο τους σπίτι.

Τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ της ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. θα εξυπηρετούν 92 παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση, κινητική αναπηρία, αυτιστική διαταραχή και λοιπά σύνδρομα. Θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες, με νέα ωράρια, από τις 06.00 μέχρι τις 14.00 και από τις 14.00 μέχρι τις 22.00. Στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, μουσικούς, χοροδιδάσκαλους, γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής, θεατρολόγο και βοηθητικό προσωπικό.

Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχαγωγία και η δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων καθώς και η κοινωνική ένταξη. Επιπλέον μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, προωθείται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και φυσικά διευκολύνει τους γονείς των ωφελούμενων να προωθηθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής της οικογένειας.

Το ισόγειο διαθέτει αίθουσες εργοθεραπείας, πολλαπλών χρήσεων – γυμναστικής, κουζίνα, χώρο υγιεινής, διάδρομο κυκλοφορίας, χώρο αποθήκευσης.

Ο ανελκυστήρας είναι σύγχρονος, πλήρως αυτοματοποιημένους για ΑΜΕΑ.

Η υλοποίηση του σημερινού έργου είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και είναι αποτέλεσμα της αδιάλειπτης προσπάθειας που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της  ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. για  να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Scroll to Top