Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)

Σε ορισμένα παιδιά έχει παρατηρηθεί διαταραχή του ρυθμού και της ροής από την αρχή της προσπάθειας οργάνωσης του λόγου τους.  εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή και επιδεινώνονται πρέπει να γίνει αξιολόγηση του παιδιού από Λ/θ.

 Ο τραυλισμός (ή η διαταραχή της ροής) μπορεί να εκδηλωθεί απότομα ή σταδιακά και μπορεί σιγά σιγά να υποχωρήσει από μόνος του είτε πριν να μπει το παιδί στο δημοτικό, είτε στην εφηβεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι καλό να ενταχτεί το παιδί σε πρόγραμμα Λογοθεραπείας για να μην χάνει πολύτιμο χρόνο.

 → Η Λογοθεραπεία στοχεύει στο να βελτιώσει το ρυθμό και τη ροή της ομιλίας του παιδιού που τραυλίζει. Διδάσκει στο παιδί τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης, καθώς και ειδικές στρατηγικές για το ρυθμό και τη ροή της ομιλίας.  

Βασικός παράγοντας της θεραπείας του τραυλισμού είναι η σοβαρότητα του προβλήματος, ο χαρακτήρας του παιδιού, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημά του καθώς και η ανταπόκρισή του στις θεραπευτικές τεχνικές

Scroll to Top