Διαταραχές άρθρωσης

Η διαταραχή της άρθρωσης κυμαίνεται από σοβαρή έως ήπια. Πρόκειται για λανθασμένη ή αλλοιωμένη παραγωγή των ήχων η οποία δεν δικαιολογείται σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού. Ο λογοθεραπευτής μαθαίνει το παιδί  να κάνει σωστή άρθρωση του εκάστοτε φωνήματος-φθόγγου και εν συνεχεία να γενικευτεί η χρήση του στον συνεχόμενο αυθόρμητο λόγο. Ένα παιδί  με διαταραχή άρθρωσης μπορεί να παρουσιάσει τις παρακάτω δυσκολίες:

  1. Αντικατάσταση φωνημάτων
  2. Πτώση φωνημάτων ή συλλαβών  
  3. Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων
  4. Αλλοιωμένη εκφορά φωνημάτων

4. Αλλοιωμένη εκφορά φωνημάτων

Scroll to Top