Αθλητικές δραστηριότητες (Αθλοπαιδιές, Ασκήσεις σε όργανα)

Σχεδιασμός προσαρμοσμένων προγραμμάτων που στόχο έχουν την εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων. Κατανοώντας πόσο σημαντικές είναι οι αθλητικές δραστηριότητες στην εξέλιξη των παιδιών φροντίζουμε για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους.

Scroll to Top