Αισθητηριακό παιχνίδι

Το αισθητηριακό παιχνίδι είναι  απαραίτητο για την υγεία, την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Οι αισθητηριακές εμπειρίες ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη και βοηθούν στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από το αισθητηριακό παιχνίδι ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα και ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση  και την αυτοεκτίμηση των παιδιών και των εφήβων μας.

Scroll to Top