Εκπαιδευτική Δραστηριότητα “Κοινωνικοί Κύκλοι”

Η δραστηριότητα “Κοινωνικοί Κύκλοι” διεξάγεται ως μία ομαδική δραστηριότητα, όπου έφηβοι και ενήλικες μαθαίνουν, με τη καθοδήγηση ψυχολόγου θεραπευτή, να αλληλοεπιδρούν σε θέματα κοινωνικής φύσης που αποσκοπούν στη προφύλαξη του προσωπικού τους χώρου, στην εκμάθηση διαχωρισμού των ανθρώπων ανά κύκλο (οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι), τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς μέσα σε μία ομάδα, την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την εκμάθηση των επιτρεπτών και μη επιτρεπτών τρόπων διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων. (Υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα)

Share this post

Scroll to Top