Ανακοίνωση Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων για το πρόγραμμα <> έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Σας ενημερώνουμε ότι  προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων για το πρόγραμμα <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>  έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020_goneis_prosorina ).

Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων , με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Παρακαλούμε ελέγξτε τους πίνακες  ώστε να προβείτε στην ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων αν χρειάζεται.

Η περίοδος για ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων είναι η εξής : 14-18/8/2020.

Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει στις 21/8/2020 .

Για οποιαδήποτε βοήθεια  χρειαστείτε για υποβολή ενστάσεων καλέστε το 2102526000

Για Συναίνεση εταίρους μέλους  https://web.eetaa.gr:38443/

Share this post

Scroll to Top