ΝΙΑΡΧΟΣ

Θερινό Camp

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το ενδιαφέρον των γονέων για την συμμετοχή των παιδιών τους στο θερινό camp παραμένει ζωηρό. Επισημαίνουμε ότι η διάρκεια υλοποίησης του θερινού camp είναι από 18 Ιουνίου 2018 εως 20 Ιουλίου 2018 και ευελπιστούμε ότι η δράση αυτή θα επαναληφθεί και την ερχόμενη χρονιά και ότι η διάρκειά της θα είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως κατ’ επανάληψη εκφράστηκε ως επιθυμία από τους γονείς.

Share this post

Scroll to Top