Συμβουλευτική γονέων

Στη σημερινή εποχή, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά τους, όπως προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, δυσκολίες προσαρμογής,  μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές δυσκολίες αλλά και οργανικά προβλήματα και συχνά αναζητούν βοήθεια για την διαχείριση αυτών. Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει τόσο στην ανακούφιση του γονέα, όσο και στην ενδυνάμωση του ρόλου του ώστε να βοηθήσει το παιδί στην ωρίμανσή του.

Προσφέρονται:

– Ομαδικές θεραπείες

– Οnline συνεδρίες μέσω Skype

Scroll to Top