Κυριακή Γρηγοριάδου

Πρόεδρος

Στυλιανός Καλαϊτζίδης

Ταμίας

Ελένη
Γρηγοριάδου

Γραμματέας