Η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΠΙΛΟΓΗ (διακριτικός τίτλος ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ.)  ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους  4019/2011 και 4430/2016 και είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  του Υπουργείου εργασίας με αριθμό Γ 00854.

Ο κύριος καταστατικός σκοπός του συνεταιρισμού ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. είναι  η παροχή  υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα  παιδιά, τα  άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των δραστηριοτήτων παροχής προγραμμάτων  ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής  παιδιού και οικογένειας, καθώς και Εναλλακτικά Θεραπευτικά Προγράμματα  (Εικαστική Θεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Κινηματογραφοθεραπεία κτλ) και επίσης στην άσκηση θεραπευτικών δράσεων με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας,