Θεραπευτικό παιχνίδι

Μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες (χειροτεχνίες και κατασκευές, δημιουργώντας με τον πηλό και τις επιτραπέζιες δραστηριότητες) δημιουργούμε μαζί με το παιδί, ενθαρρύνοντας το και φυσικά επιβραβεύοντάς το. Στα πλαίσια παιχνιδιού και πάντα υπολογίζοντας την λειτουργικότητα του παιδιού κάνουμε κολάζ και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες.