Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής ζωής

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής που στοχεύουν στη μέγιστη ανεξαρτητοποίηση του ατόμου (δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής, Τακτοποίηση χώρου, Διαχείριση χρημάτων, κ.α. )